۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

برگزاری کارگاه آرد بازی مادر و کودک

برگزاری کارگاه آرد بازی مادر و کودک

۶ شهریور ۱۳۹۵ زهره قربانی

در روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ کارگاه آرد بازی مادر وکودک همراه با کثیف کاری با رنگ برگزار شد.

 


 مقالات مرتبط