۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

درباره دکتر علیرضالو

دکتر نادر علیرضالو

دکتر نادر علیرضالو

دکتری تخصصی علوم شناختی- نظام پزشکی 1116
کاردرمانگر جسمی و ذهنی -
نوروتراپیست
 

تحصیلات دانشگاهی

 
رشته مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
دکتری تخصصی علوم شناختی دکتری تخصصی(PhD) پژوهشکده علوم شناختی
کاردرمانی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کاردرمانی کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر و مسئول فنی مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی جسمی حرکتی نواندیشان آویژه
 
 

دوره های آموزشی کاربردی مرتبط

 
ردیف سال اخذ گواهی نامه محل دریافت گواهی آموزشی عنوان گواهی نامه
۱ 2015 , May IBRO Symposium of 1th Iranian IBRO School of Neuroscience
۲ 2015 , May IBRO Voxel Based Morphometry with MRI in Cognitive Studies
۳ 2015 , May IUMS & MHRC The 4th Congress of Cultural and Social Psychiatry
۴ 2015 , April ICSS Gateways to Enter the Field of Cognitive Science
۵ 2015 , April ICSS 6th International Conference of Cognitive Science
۶ 2014 , October INSS 3th Basic and Clinical Neuroscience Congress
۷ اسفند ۱۳۹۳ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سومین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین یافته های کاردرمانی
8 آبان، ۱۳۹۳ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی
9 آبان، ۱۳۹۳ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کارگاه آموزشی پروپزال نویسی
10 2014, June USWR Advanced Neurofeedback course
11 2014, January Paarand Introduction to Quantitative Electro Encephalo Graphy
12 2013, August Paarand Introduction to Biofeedback course
۱۳ 2013, May Paarand Transcranial Direct Current Stimulation
۱۴ 2013, March Paarand Neurofeedback in LD & ADHD
۱۵ 2013, January Paarand Introduction to Neurofeedback course
۱۶ آبان، ۱۳۹۳ انجمن علمی کاردرمانی ایران سخنرانی و ارائه مقاله در نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
۱۷ آذر،۱۳۹۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه پوستر و حضور در هیجدهمین کنگره کاردرمانی ایران
۱۸ مهر، ۱۳۹۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حضور در دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران
۱۹ خرداد، ۱۳۹۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه سخنرانی در دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حضور در اولین سمینار اخلاق کاردرمانی در کودکان
۲۱ آبان، ۱۳۸۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه پوستر وحضور در چهاردهمین کنگره کاردرمانی
۲۲ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بازی های اریک برن و کاربرد آنها در کاردرمانی
۲۳ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه پوستر وحضور در سیزدهمین کنگره کاردرمانی
۲۴ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی Falling و راههای پیشگیری از آن
۲۵ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یکپارچگی حسی در کاردرمانی
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یکپارچگی حسی(Sensory Integration)
۲۷ اردیبهشت، ۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اختلالات تشنجی در کودکان
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پوستر وحضور در ششمین همایش سراسری کودکان با مشکلات ذهنی و ارتیاطی
۲۹ آذر، ۱۳۸۶ بیمارستان روانپزشکی رازی گروه درمانی در درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانی
۳۰ مهر، ۱۳۸۶ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درمانهای رفتاری – شناختی(CBT) در کاردرمانی

 

سوابق شغلی

 
ردیف نوع فعالیت محل سمت
۱ برگزاری دوره های علمی و تخصصی بالینی نواندیشان آویژه موسس و مدیر
۲ متخصص روانسنجی و مشاورطرح ارتقا عملکرد باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات متخصص روانسنجی
۳ مشاور طرح ارتقا عملکرد کلینیک مرکزی باشگاه پرسپولیس تهران متخصص نوروتراپی
۴ مرکزجامع توانمندسازی اعصاب و روان پارند مدیراجرایی و آموزش
۵ مرکز کاردرمانی مرکز کاردرمانی رشد مسئول بخش نورو ریهب
۶ مرکز کاردرمانی مرکز کاردرمانی تواناحرکت کاردرمانگر
۷ بخش توانبخشی بیمارستان آریاطب ورامین آریاطب کاردرمانگر و نوروتراپیست
8 مرکز جسمی حرکتی زیر ۱۴ سال بهزیستی ورامین سجاد مدیر،مسئول فنی و کاردرمانگر
9 مرکز ذهنی زیر ۱۴ سال بهزیستی تهران شایستگان مسئول فنی و کاردرمانگر
10 مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین بالای ۱۴ سال پسر فرزندان من کاردرمانگر

 

سوابق پژوهشی

 
ردیف عنوان نوع همکاری سال
مجری همکار ناظر
۱ اختراع دستگاه دو کاناله (tDCS) سه کاره مرکز پارند همکار دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی طرح پژوهشی و اختراعی در سال ۱۳۹۲ برنده ایده برتر سال
۲ بسته آموزشي، پرورشي با رويكرد جامع نگر بر پايه الگوهاي رشدي- تکاملی جهت كودكان و نوجوانان (۱۸-۳ سال) تحت پوشش مهر آفرين پناه عصر (در ۵ جلد) مدیر طرح هوشنگ ميرزائي نادرعليرضالو ، مينا نجفي هدي احمدي، مريم چشم اعلا ، سيده فاطمه سيد هاشمي، زهرا دوشابچي موسسه مهرآفرین پناه عصر طرح تالیف به سفارش موسسه مهراآفرین، ۱۳۸۷
۳ پروتکل جامع خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش مهر آفرين پناه عصر مدیر طرح مصطفی زارعان ، نادر علیرضالو ، امین اسداله پور موسسه مهرآفرین پناه عصر طرح تالیف به سفارش موسسه مهراآفرین، ۱۳۸۸

 

سوابق تالیف : کتاب/مقاله

 
ردیف مقاله توضیحات ناشر سال نشر
تالیف(نویسندگان)
۱ Investigation of the Impact of QEEG-Based Biofeedback on Attention and Behavioral Features in Young Male Adolescents with ADHD Nader Alirezaloo, Ali S Hosseini, Ebrahim Pishyareh, Masoud Nosratabadi, Hojjat Allah Haghgoo, Akbar Biglarian Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies (JAMSAT) ISSN: (2423-5903) 2016 volume:2 No 2 page 204-212
۲ Neurofeedback Associated with Neurocognitive-Rehabilitation Training on Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Aliakbar Pahlevanian Nader Alirezaloo* Sedigheh Naghel Freshteh Alidadi Vahid Nejati Mohammad Kianbakht International Journal of Mental Health and Addiction ISSN: (1557-1874) ISI-Index 2015 DOI 10.1007/s11469-015-9621-7 Page 1-10
۳ Cognitive and Perceptual Motor Rehabilitation Associated With Neurofeedback A Comprehensive Treatment For ADHD Freshteh Alidadi Nader Alirezaloo Sedigheh Naghel Mohammad Kianbakht James Publications Journals (MSE) ISSN: (1866-6۹۳7) ISI-Index 2015 , volume:1No:16 Page 217 - 229
۴ Prosocial Behavior as a Means of improvement of Quality of Life and Accumulation of Social Capital Shahsavarani,A.M*; Alirezaloo, Nader; Hakimi k, m; Mirzaei, R; Sattari, K Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) ISI-Index 2015 volume:5 No (9s) Page: 138-142
۵ Teaching for Wisdom as a Strategy to Quality of Life and Aggregate Social Capital Shahsavarani,A.M*; Hakimi k, m; Alirezaloo, Nader; Sattari, K Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) ISI-Index 2015 volume:5 No (9s) Page: 143-149
۶ بررسي تاثير درمانهاي (تحريكات حسي ، موسيقي درماني و اتاق تاريك) بر روند بهبود اوتيسم علیرضالو، نادر* و میرزائی، هوشنگ. ششمین همایش سراسری کودکان کم توان ذهنی، ۱۳۸۷
۷ بررسی راهبردهاي ياددهي و يادگیري در دانشجويان كاردرماني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي علیرضالو، نادر* و میرزائی، هوشنگ. سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۸۸
۸ معرفی الگوي جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در مؤسسه مهرآفرین پناه عصر زارعان، مصطفی*؛ علیرضالو، نادر؛ اسداله پور، امین؛ و دانشور، فاطمه سمینار بررسی آسیب هاي کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار، تهران، ۱۳۸۹
۹ مقایسه اثربخشی روش های متداول درمانی با پروتکل اختصاصی توپ CP بر روی کودکان فلج مغزی سودی، داریوش* و علیرضالو، نادر. سخنرانی ارائه شده در دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران، ۱۳۹۱
۱۰ کاهش میزان ضربان مغزی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه پس از درمان نوروفیدبک اسداله پور کارگر، امین*، علیرضالو، نادر، بهادری، زهرا و موسی نژاد ، الناز هیجدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۲
۱۱ اثربخشی روش تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان مستقیم (tDCS) بر بهبود علائم افسردگی نصرت آبادی، مسعود*؛ علیرضالو، نادر و حقگو، حجت اله. نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۳
۱۲ بررسی کنترل بازداری در کودکان مبتلا به بیش فعالی با کمبود توجه وتمرکز(ADHD) در مقایسه با کودکان سالم درحین انجام تکلیف هیجانی : مطالعه پتانسیل های وابسته به رویداد (ERP) نصرت آبادی، مسعود؛ آذرنگ، سحر*و علیرضالو، نادر. نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۳
۱۳ بررسی دقت تشخيصی روش الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG ) در تشخیص کودکان با بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD علیرضالو، نادر*؛ پیشیاره، ابراهیم و نصرت آبادی، مسعود. سومین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین یافته های علمی کاردرمانی، ۱۳۹۳
۱۴ بررسی اثربخشی پکیج یادگیری پاریاد بر بهبود یکپارچگی حسی حرکتی کودکان مبتلا به بیش فعالی: مطالعه موردی علیرضالو، نادر*؛ آذرنگ، سحر و نوری مقدم، ثنا نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۳

 

سوابق تدریس

 
ردیف نام دوره/واحد درسی نام دستگاه/ سازمان/ دانشگاه سال
شروع پایان
۱ سابقه تدریس بیش از 20 مورد در سامانه آموزش مداوم به عنوان کمیته علمی و مدرس در صورت نیاز مستندات رسمی موجود می باشد سوابق همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۹۳ تا ۹۵

 

عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 
ردیف نام تشکل/مجمع/... نوع مدت عضویت (سال) سمت (وظیفه)
داخلی خارجی
۱ انجمن علوم اعصاب ایران بلی - ۲ سال عضو
۲ انجمن علوم و فناوریهای شناختی بلی - ۲ سال عضو
۳ ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بلی - ۲ سال عضو
۴ انجمن علمی کاردرمانی ایران بلی - ۷ سال عضو
۵ عضو سازمان نظام پزشکی ایران بلی - ۷ سال عضو
مشاهده