۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

تقویت حافظه دیداری از راه بازی(معرفی بازی)

تقویت حافظه دیداری از راه بازی(معرفی بازی)

تقویت حافظه دیداری از راه بازی(معرفی بازی)

۲ بهمن ۱۳۹۵ زهره قربانی

بازی پله پله (با هدف تقویت شناخت و تمایز حروف هم صدا – حافظه دیداری- دقت)

مقدمه:

برای اینکه بتوانیم حافظه دیداری کودکمان را تقویت کنیم نیاز به استفاده از ابزارها یا تمرینهای پیچیده ای نداریم . تنها لازم است درحین بازی با کودکمان در طول روز ازتمرینها ی خاصی استفاده کنیم و به مرور شاهد تقویت حافظه دیداری کودکمان باشیم.

بازی پله به پله نمونه ای از همین فعالیتهای ساده است که ما آن رادر جهت تقویت حافظه دیداری بکار گرفته ایم

اهداف باز ی:

۱ –تقویت حافظه دیداری جهت تشخیص کلمات با صداهای مشابه

۲- بالا بردن دقت و توجه

۳-بالا بردن انگیزه و اعتماد به نفس

۴- ایجاد شادی ونشاط در کودک

وسایل مورد نیاز:

چند عدد مهره رنگی

یک عددتاس

یک صفحه شطرنجی

تعدادی کارت به ابعاد  ۵ در۷

کارتها شامل کلماتی هستند که دارای صداهای یکسان هستند  مثل ( لذیذ ، زرنگ ، ناظم ، ضخیم )

صفحه شطرنجی شامل خانه های است که در برخی از خانه های آن حروف همصدا( ز – ذ –ظ – ض ) نوشته شده است

شرح بازی :

این بازی ۲ ،۳ یا ۴ نفره اجرا میشود

ابتدا کارتها را برای چند دقیقه در اختیار کودکان قرار میدهیم و از آن ها میخواهیم که آن ها را با دقت بخوانند سپس کارتها را مخفی می کنیم  و بازی با انداختن تاس شروع می شود   قاعده بازی به این صورت است که اگر مهره کودک به یکی از خانه های دارای حروف رسید باید کلمه مربوط به آن حرف را بیان کند و کلمات تا حد امکان نباید تکراری باشد  اگر کودک نتوانست کلمه ی برای حروف مورد نظر بخاطر آوردباید  دو خانه به عقب برمی گردد

باز ی ادامه پیدا میکند و کسی که زودتر به خانه پایانی برسد برنده می شود

نکته : این بازی را برای تمام حروف همصدا میتوان انجام داد به همین منظور بهتراست خانه هایی که دارای حروف هستند را به صورت جیب های تعبیه کرد که بتوان حروف را در آن تغییر داد.(در این جدول شناخت و تمایز حروف ز،ذ،ظ،ض) هدف ما هستند.

 

پایان

ذ

   

ظ

 

ض

     

ز

 

ز

         

ذ

 

ذ

ظ

 

ض

     

ز

     
       

ذ

     

ظ

ز

ز

   

ز

   

ض

     
 

ظ

     

ذ

     

ذ

ظ

   

ض

       

ز

 
 

ذ

     

ظ

     

ذ

ز

 

ظ

       

ذ

   

ذ

         

ز

   

شروع

 

مقالات مرتبط