۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

دکتر نادر علیرضالو

Dr. Nadir Əlirzalü

دکتری تخصصی علوم شناختی- نظام پزشکی ۱۱۱۶

کاردرمانگر جسمی و ذهنی

نوروتراپیست

 

تحصیلات دانشگاهی

 

رشته مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
دکتری تخصصی علوم شناختی دکتری تخصصی(PhD) پژوهشکده علوم شناختی
کاردرمانی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کاردرمانی کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر و مسئول فنی مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی جسمی حرکتی نواندیشان آویژه

 

 

دوره های آموزشی کاربردی مرتبط

 

ردیف سال اخذ گواهی نامه محل دریافت گواهی آموزشی عنوان گواهی نامه
۱ ۲۰۱۵ , May IBRO Symposium of 1th Iranian IBRO School of Neuroscience
۲ ۲۰۱۵ , May IBRO Voxel Based Morphometry with MRI in Cognitive Studies
۳ ۲۰۱۵ , May IUMS & MHRC The 4th Congress of Cultural and Social Psychiatry
۴ ۲۰۱۵ , April ICSS Gateways to Enter the Field of Cognitive Science
۵ ۲۰۱۵ , April ICSS ۶th International Conference of Cognitive Science
۶ ۲۰۱۴ , October INSS ۳th Basic and Clinical Neuroscience Congress
۷ اسفند ۱۳۹۳ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سومین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین یافته های کاردرمانی
۸ آبان، ۱۳۹۳ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی
۹ آبان، ۱۳۹۳ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کارگاه آموزشی پروپزال نویسی
۱۰ ۲۰۱۴, June USWR Advanced Neurofeedback course
۱۱ ۲۰۱۴, January Paarand Introduction to Quantitative Electro Encephalo Graphy
۱۲ ۲۰۱۳, August Paarand Introduction to Biofeedback course
۱۳ ۲۰۱۳, May Paarand Transcranial Direct Current Stimulation
۱۴ ۲۰۱۳, March Paarand Neurofeedback in LD & ADHD
۱۵ ۲۰۱۳, January Paarand Introduction to Neurofeedback course
۱۶ آبان، ۱۳۹۳ انجمن علمی کاردرمانی ایران سخنرانی و ارائه مقاله در نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
۱۷ آذر،۱۳۹۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه پوستر و حضور در هیجدهمین کنگره کاردرمانی ایران
۱۸ مهر، ۱۳۹۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حضور در دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران
۱۹ خرداد، ۱۳۹۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه سخنرانی در دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حضور در اولین سمینار اخلاق کاردرمانی در کودکان
۲۱ آبان، ۱۳۸۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه پوستر وحضور در چهاردهمین کنگره کاردرمانی
۲۲ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بازی های اریک برن و کاربرد آنها در کاردرمانی
۲۳ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه پوستر وحضور در سیزدهمین کنگره کاردرمانی
۲۴ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی Falling و راههای پیشگیری از آن
۲۵ خرداد،۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یکپارچگی حسی در کاردرمانی
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یکپارچگی حسی(Sensory Integration)
۲۷ اردیبهشت، ۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اختلالات تشنجی در کودکان
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۸۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پوستر وحضور در ششمین همایش سراسری کودکان با مشکلات ذهنی و ارتیاطی
۲۹ آذر، ۱۳۸۶ بیمارستان روانپزشکی رازی گروه درمانی در درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانی
۳۰ مهر، ۱۳۸۶ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درمانهای رفتاری – شناختی(CBT) در کاردرمانی


 

سوابق شغلی

 

ردیف نوع فعالیت محل سمت
۱ برگزاری دوره های علمی و تخصصی بالینی نواندیشان آویژه موسس و مدیر
۲ متخصص روانسنجی و مشاورطرح ارتقا عملکرد باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات متخصص روانسنجی
۳ مشاور طرح ارتقا عملکرد کلینیک مرکزی باشگاه پرسپولیس تهران متخصص نوروتراپی
۴ مرکزجامع توانمندسازی اعصاب و روان پارند مدیراجرایی و آموزش
۵ مرکز کاردرمانی مرکز کاردرمانی رشد مسئول بخش نورو ریهب
۶ مرکز کاردرمانی مرکز کاردرمانی تواناحرکت کاردرمانگر
۷ بخش توانبخشی بیمارستان آریاطب ورامین آریاطب کاردرمانگر و نوروتراپیست
۸ مرکز جسمی حرکتی زیر ۱۴ سال بهزیستی ورامین سجاد مدیر،مسئول فنی و کاردرمانگر
۹ مرکز ذهنی زیر ۱۴ سال بهزیستی تهران شایستگان مسئول فنی و کاردرمانگر
۱۰ مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین بالای ۱۴ سال پسر فرزندان من کاردرمانگر


 

سوابق پژوهشی

 

ردیف عنوان نوع همکاری سال
مجری همکار ناظر
۱ اختراع دستگاه دو کاناله (tDCS) سه کاره مرکز پارند همکار دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی طرح پژوهشی و اختراعی در سال ۱۳۹۲ برنده ایده برتر سال
۲ بسته آموزشی، پرورشی با رویکرد جامع نگر بر پایه الگوهای رشدی- تکاملی جهت کودکان و نوجوانان (۱۸-۳ سال) تحت پوشش مهر آفرین پناه عصر (در ۵ جلد) مدیر طرح هوشنگ میرزائی نادرعلیرضالو ، مینا نجفی هدی احمدی، مریم چشم اعلا ، سیده فاطمه سید هاشمی، زهرا دوشابچی موسسه مهرآفرین پناه عصر طرح تالیف به سفارش موسسه مهراآفرین، ۱۳۸۷
۳ پروتکل جامع خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش مهر آفرین پناه عصر مدیر طرح مصطفی زارعان ، نادر علیرضالو ، امین اسداله پور موسسه مهرآفرین پناه عصر طرح تالیف به سفارش موسسه مهراآفرین، ۱۳۸۸


 

سوابق تالیف : کتاب/مقاله

 

ردیف مقاله توضیحات ناشر سال نشر
تالیف(نویسندگان)
۱ Investigation of the Impact of QEEG-Based Biofeedback on Attention and Behavioral Features in Young Male Adolescents with ADHD Nader Alirezaloo,
Ali S Hosseini,
Ebrahim Pishyareh, Masoud Nosratabadi,
Hojjat Allah Haghgoo,
Akbar Biglarian
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies
(JAMSAT)
ISSN:
(۲۴۲۳-۵۹۰۳)
۲۰۱۶
volume:2 No 2
page
۲۰۴-۲۱۲
۲ Neurofeedback Associated with Neurocognitive-Rehabilitation Training on Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Aliakbar Pahlevanian
Nader Alirezaloo*
Sedigheh Naghel
Freshteh Alidadi
Vahid Nejati
Mohammad Kianbakht
International Journal of Mental Health and Addiction
ISSN:
(۱۵۵۷-۱۸۷۴)
ISI-Index
۲۰۱۵
DOI 10.1007/s11469-015-9621-7
Page
۱-۱۰
۳ Cognitive and Perceptual Motor Rehabilitation Associated With Neurofeedback A Comprehensive Treatment For ADHD Freshteh Alidadi
Nader Alirezaloo
Sedigheh Naghel
Mohammad Kianbakht
James Publications Journals
(MSE)
ISSN:
(۱۸۶۶-۶۹۳۷)
ISI-Index
۲۰۱۵ , volume:1No:16
Page
۲۱۷ – ۲۲۹
۴ Prosocial Behavior as a Means of improvement of Quality of Life and Accumulation of Social Capital Shahsavarani,A.M*; Alirezaloo, Nader;
Hakimi k, m;
Mirzaei, R;
Sattari, K
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
(JAEBS)
ISI-Index
۲۰۱۵
volume:5
No (9s)
Page:
۱۳۸-۱۴۲
۵ Teaching for Wisdom as a Strategy to Quality of Life and Aggregate Social Capital Shahsavarani,A.M*; Hakimi k, m; Alirezaloo, Nader; Sattari, K Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
(JAEBS)
ISI-Index
۲۰۱۵
volume:5
No (9s)
Page:
۱۴۳-۱۴۹
۶ بررسی تاثیر درمانهای (تحریکات حسی ، موسیقی درمانی و اتاق تاریک) بر روند بهبود اوتیسم علیرضالو، نادر* و میرزائی، هوشنگ. ششمین همایش سراسری کودکان کم توان ذهنی، ۱۳۸۷
۷ بررسی راهبردهای یاددهی و یادگیری در دانشجویان کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علیرضالو، نادر* و میرزائی، هوشنگ. سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۸۸
۸ معرفی الگوی جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مؤسسه مهرآفرین پناه عصر زارعان، مصطفی*؛ علیرضالو، نادر؛ اسداله پور، امین؛ و دانشور، فاطمه سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار، تهران، ۱۳۸۹
۹ مقایسه اثربخشی روش های متداول درمانی با پروتکل اختصاصی توپ CP بر روی کودکان فلج مغزی سودی، داریوش* و علیرضالو، نادر. سخنرانی ارائه شده در دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران، ۱۳۹۱
۱۰ کاهش میزان ضربان مغزی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه پس از درمان نوروفیدبک اسداله پور کارگر، امین*، علیرضالو، نادر، بهادری، زهرا و موسی نژاد ، الناز هیجدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۲
۱۱ اثربخشی روش تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان مستقیم (tDCS) بر بهبود علائم افسردگی نصرت آبادی، مسعود*؛ علیرضالو، نادر و حقگو، حجت اله. نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۳
۱۲ بررسی کنترل بازداری در کودکان مبتلا به بیش فعالی با کمبود توجه وتمرکز(ADHD) در مقایسه با کودکان سالم درحین انجام تکلیف هیجانی : مطالعه پتانسیل های وابسته به رویداد (ERP) نصرت آبادی، مسعود؛ آذرنگ، سحر*و علیرضالو، نادر. نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۳
۱۳ بررسی دقت تشخیصی روش الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG ) در تشخیص کودکان با بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD علیرضالو، نادر*؛ پیشیاره، ابراهیم و نصرت آبادی، مسعود. سومین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین یافته های علمی کاردرمانی، ۱۳۹۳
۱۴ بررسی اثربخشی پکیج یادگیری پاریاد بر بهبود یکپارچگی حسی حرکتی کودکان مبتلا به بیش فعالی: مطالعه موردی علیرضالو، نادر*؛ آذرنگ، سحر و نوری مقدم، ثنا نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، ۱۳۹۳


 

سوابق تدریس

 

ردیف نام دوره/واحد درسی نام دستگاه/ سازمان/ دانشگاه سال
شروع پایان
۱ سابقه تدریس بیش از ۲۰ مورد در سامانه آموزش مداوم به عنوان کمیته علمی و مدرس در صورت نیاز مستندات رسمی موجود می باشد

سوابق همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

از سال ۹۳ تا ۹۵


 

عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 

ردیف نام تشکل/مجمع/… نوع مدت عضویت (سال) سمت (وظیفه)
داخلی خارجی
۱ انجمن علوم اعصاب ایران بلی ۲ سال عضو
۲ انجمن علوم و فناوریهای شناختی بلی ۲ سال عضو
۳ ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بلی ۲ سال عضو
۴ انجمن علمی کاردرمانی ایران بلی ۷ سال عضو
۵ عضو سازمان نظام پزشکی ایران بلی ۷ سال عضو