۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

روانسنجی و تست هوش

روانسنجی و تست هوش

روانسنجی و تست هوش

تست و ارزیابی های روانشناختی و هوش با بهره مندی از معتبر ترین تست های هنجار در این زمینه، به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی کارکردهای روانشناختی و شناختی کودکان و بزرگسالان می پردازد.

شیوع اختلالات رشدی و تکاملی در جوامع مختلف به طور میانگین ۱۰% است که آمار بالایی تلقی می شود و اهمیت تشخیص زودرس و به هنگام این اختلالات با استفاده از آزمون های  مناسب غربالگری سبب کاهش هزینه های آتی و عواقب روانی اجتماعی مرتبط با آن است. بسیاری از اختلالات و سندرم ها و بیماری های دوران کودکی با یک ارزیابی غربالگری ساده ولی معتبر و مطمئن و با استفاده از ابزارهای مناسب میتواند تشخیص داده شده و موقعیت بسیار مناسبی برای آغاز مداخلات به مو قع ،کم هزینه و موثرفراهم گردد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که معاینه پزشکی فقط میتواند ۳۰% اختلالات تکاملی و ۵% اختلالات ذهنی کودکان را برآورد نماید. (ندلمن ،۲۰۰۴)با تاخیر دراین مهم  بهترین سنین کودکان ( سن طلایی   را برای کسب  نتایج تاثیر گزار و مطلوب از دست می رود..در روان شناسی به مجموعه شیوه هایی که به روان شناس کمک می کند تا پدیده های روانی انسان را از حالت کیفی به حالت کمی (عددی) در آورد ؛اصطلاحاً روان سنجی  می گویند.  روان‌سنج  با اجرای آزمون‌‌های روانی – تشخیصی، سنجش هوش، ویژگی‌‌های شخصیتی، آسیب‌های مغزی، کم توانایی های ذهنی،و…   یکی از اعضا اصلی تیم تشخیص و درمان کلینیک‌‌های روان شناختی است . سایت تست و ارزیابی های روانشناختی و هوش مرکز کاردرمانی رشد  با بهره مندی از معتبر ترین تست های هنجار (بالغ بر ۳۰۰ آزمون مختلف) ، تحت نظر اقای دکتر حسین ربوبی (کارشناس ارشد سنجش و ازریابی – روان سنجی ) به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی کارکردهای شناختی و روانشناختی می پردازد.ابزارهای غربالگری تکاملی بسیار زیادی وجود دارند که دارای جداول مطابق با سن هنجار می باشند و میتوانند دال و مبین انتظار واقعی و صحیح از کسب شاخص های تکاملی در سنین خاص تقویمی کودک باشند. آزمون هوشی استنفورد –بینه نسخه پنجم) که در حال حاضر آخرین ویرایش این آزمون بوده و هنجار ایرانی گردیده است و آزمون غربالگری تکامل دنور۲   که در زمینه بررسی مراحل تکاملی بسیار مفید و ارزشمند است می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد