۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

آزمون هوش

دوره آزمون های تشخیصی هوش و شخصیت برگزار می گردد.

۱۶ شهریور ۱۳۹۵ آویژه سنتر
فرهیخته گرامی: از سری دوره های تخصصی موسسه نواندیشان آویژه، دوره آزمون های تشخیصی (نسخه نوین هوش آزمای نسخه چهارم […]
مشاهده

دوره آزمون های تشخیصی هوش و شخصیت

۱۱ آبان ۱۳۹۴ آویژه سنتر
فرهیخته گرامی: از سری دوره های تخصصی موسسه نواندیشان آویژه، دوره آزمون های تشخیصی (نسخه نوین هوش آزمای تهران استنفورد […]
مشاهده
تعداد : ۲