۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

ارزیابی شناختی و توانمندی شناختی توجه و تمرکز برگزار شد.

دوره تخصصی عصب شناسی , ارزیابی شناختی و توانمندی شناختی توجه و تمرکز برگزار شد.

۲۹ تیر ۱۳۹۵ آویژه سنتر
فرهیخته گرامی: از سری دوره های تخصصی مدرسه تابستانه و جامع توانبخشی شناختی مغز ، دوره تخصصی عصب شناسی , […]
مشاهده
تعداد : ۱