۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

انجمن لیزر پزشکی ایران

ثبت نام دوره جامع کاربرد لیزرهای پزشکی در زیبایی آغاز شد

۳ آذر ۱۳۹۷ آویژه سنتر
ثبت نام دوره جامع تخصصی کاربرد لیزرهای پزشکی در بیماریهای پوست و زیبایی آغاز شد. امروزه در کشورهای پیشرفته اعمال […]
مشاهده
تعداد : ۱