۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

توانبخشی شناختی در بیش فعالی و نقص توجه

مدرسه تابستانی و جامع توانبخشی شناختی مغز برای اولین بار در ایران به مدت ۹۶ ساعت

۸ تیر ۱۳۹۵ آویژه سنتر
از سری دوره های تخصصی موسسه نواندیشان آویژه، برای اولین بار در ایران مدرسه ۹۶ساعتی توانبخشی شناختی مغزی با همکاری […]
مشاهده
تعداد : ۱