۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

دکتر سید محسن اصغری نکاح

کارگاه تخصصی بازی درمانی (تربیت بازی درمانگر) برگزار شد.

۱ آبان ۱۳۹۵ آویژه سنتر
فرهیخته گرامی:  دوره تخصصی بازی درمانی (تربیت بازی درمانگر)با همکاری موسسه نواندیشان آویژه و انجمن علوم اعصاب ایران با تدریس […]
مشاهده
تعداد : ۱