۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

محمدتقی جغتایی

دوره تخصصی توانبخشی شناختی در اختلالات حافظه و کهولت سن برگزار شد.

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ آویژه سنتر
به گزارش بخش آموزش موسسه نواندیشان آویژه ، دوره تخصصی توانبخشی شناختی در اختلالات حافظه و کهولت سن  در تاریخ […]
مشاهده
تعداد : ۱