۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

نخستین کارگاه تخصصی درک تجربی در روابط درمانی برگزار می شود.

نخستین کارگاه تخصصی درک تجربی در روابط درمانی برگزار می شود.

نخستین کارگاه تخصصی درک تجربی در روابط درمانی برگزار می شود.

۲۵ مهر ۱۳۹۵ آویژه سنتر

کارگاه تخصصی درک تجربی در رابطۀ درمانی
دکتر فرشته میرهاشمی
بنیانگذار نظریۀ یکپارچه نگر رفتار و رشد-متد بنیان
ویژه
روانپزشکان، روانشناسان، رواندرمانگران، مشاوران، مددکاران اجتماعی،
پزشکان، پرستاران، و تمامی متخصصان حوزه سلامت

ارتباط موفق و موثر
⇓⇓⇓
تجربه و کشف گوهر وجود
بنیان فضایی است
برای
کشف ، ایجاد، انتخاب، امکانات


در زمینه
•توجه به دیدگاه های متفاوت 
•آگاهی و شناخت و شکوفایی استعدادها 
•تنظیم رابطه با خود، دیگران، و جهان هستی 
•موفق و موثر بودن در زندگی خود و دیگران 
•تعالی و تکامل شخصی

نحوه ثبت نام: جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت مصاحبه با شماره تلفن  ۲۲۵۴۱۰۰۶-۰۲۱ و۲۲۶۸۷۸۴۰-۰۲۱ بخش آموزش موسسه نواندیشان آویژه تماس حاصل فرمائید .

مقالات مرتبط